Udviklingsmuligheder

Udviklingsmuligheder

At kunne se udviklingsmuligheder i sit arbejdsliv betyder, at der er mulighed for både faglige og personlig udvikling ikke blot i hverdagen men også i et længere tidsperspektiv.

Jobbet giver mulighed for at lære nyt på arbejdet, være afvekslende og stille forskellige krav til medarbejderens kompetencer.

Retfærdighed

Oplevelse af retfærdighed

Oplevelsen af retfærdighed hænger tæt sammen med den anerkendelse der modtages set i forhold til den rolle man indtager i fællesskabet (formelt og uformelt).

Retfærdighed opleves typisk også når ens professionelle dømmekraft bliver anerkendt.

Indflydelse

Indflydelse

Indflydelse i arbejdet betyder at have kunne være med til at bestemme hvordan opgaver løses, at kunne prioritere opgaver og kunne beslutte hvornår en opgave er løst.

Indflydelse betyder, at blive taget alvorligt og blive inddraget i beslutninger i hverdagen. Manglende indflydelse kan medføre en følelse af at stå uden for fællesskabet og manglende anerkendelse.

Ressourcer

Ressourcer

Ressourcer kan fortolkes på mange måder, fx

dels de aspekter ved os selv og ved vores liv (både arbejdsliv og privatliv), som giver os en følelse af velvære, kompetence, tryghed og styrke,

dels materialer, energi, tjenester, viden, finansiering eller andre aktiver, som kan anvendes i det daglige og tjene det formål jobbet foreskriver og evt. blive opbrugt i løbet af processen.

Fleksibilitet

Fleksibilitet

Fleksibilitet betyder dels, at du som ansat har frihed til at løse tingene i den rækkefølge, det bedst kan lade sig gøre, dels at du i en vis udstrækning har mulighed for selv at vælge tidspunktet for at udføre arbejdet.

Handlefrihed

Handlefrihed

At kunne handle på egen hånd, og være indstillet på at kunne begå fejl. Det er balancen mellem friheden til at kunne handle og anerkendelsen af det nødvendige af at skulle handle. Kort sagt er det beføjelser til at kunne træffe beslutninger. Med andre ord er det et spørgsmål om din handlekraft og risikovillighed.

5. Hvilken værdi skaber transparente job?

Brugen af Transparent Work og den efterfølgende dialog skaber gensidig respekt for arbejdsliv

• Det er vigtigt at du som ansat kan skabe værdi for virksomheden
• Virksomheden bør tilsvarende skabe værdi for dig i dit liv som helhed, gennem den indsats du yde i jobbet

Den gensidige respekt for arbejdsliv kræver, at der er gennemsigtighed, så det ikke blot er rammerne om jobbet, der sættes til debat, men også de fælles holdninger og respekten for den enkeltes indsats set i forhold til netop dét hele liv, hvor jobbet indgår som en væsentlig del.

Kernefortaelling

Gensidig respekt2

TransparentWork Tovværk

Pages

Subscribe to localhost RSS