Karriere og kompetencer

Skab klarhed om dit lederjob

Fokus er først og fremmest på inbetweenere og ledere, der er nye i jobbet og ønsker at få et klarere blik på, hvordan man kan skabe sig et godt afsæt som leder til gavn for både virksomhed, medarbejdere og egen udvikling som leder.

Hvis du allerede er leder kan du anvende konceptet på at få klarhed over dine ønsker om karriere og ikke mindst klarhed over, hvordan du kan udvikle dine kompetencer.

Konceptet Karriere og kompetencer består af fire dele:

Tolkning af de 3 selvtest


Tolkning

Skab klarhed om dit lederjob
I app´en har du mulighed for at svare på 3 selvtest, der kan hjælpe dig med at skabe klarhed om

Perspektiv

Virksomhedens ønske om kompetence er, at du har fokus på aktivt at opsøge ny viden, at opfordre de ansatte til at bidrage med viden og ideer, og at bruge mange forskellige perspektiver til at træffe velovervejede beslutninger.

Opbakning

Virksomhedens ønske om kompetence er, at du interesserer dig for de ansatte og opbygger gensidig tillid, at du kan fornemme, hvornår der skal gribes ind og støttes for at undgå spild af tid, energi og kræfter på unødig frygt eller interne konflikter.

Problemløsning

Virksomhedens ønske om kompetence er, at du lægger vægt på forarbejdet for beslutninger, dvs. at indsamle, analysere og anvende den nødvendige information. Kompetencen slår igennem både ved strategiske opgaver og ved mere interne hverdagsopgaver i virksomheden.

Resultatfokus

Virksomhedens ønske om kompetence er, at du har kompetencen at have fokus på effektivitet og produktivitet, for på den måde at kunne prioritere det mest værdiskabende arbejde højest.

Udvikler-ledelsesrum

Her skaber du det størst mulige ledelsesrum, ved at være istand til at fokusere på samarbejdet og involveringen, når det kan fremme en løsning og tilsvarende at kunne lægge vægt på den eksplicitte viden, når det skønnes bedst. Et udvikler-ledelsesrum er kendetegnet ved at være skabende.

Holdspiller-ledelsesrum

De lederkompetencer, du her sætter i spil, har fokus på at involvere flest muligt og at lade deltagernes kompetencer komme frem i lyset. Dit fokus er at sørge for gode arbejdsforhold. Et holdspiller-ledelsesrum har til formål at være involverende.

Håndværker-ledelsesrum

Her viser du din faglighed hvad angår viden indenfor området, men indbyder ikke til samarbejde. Vi kan sige, at du har fokus på funktionaliteten og ikke de øvrige deltageres medvirken. Et håndværker-ledelsesrum lægger vægt på løsningen og er kendetegnet ved at være regulerende.

Administrator-ledelsesrum

Du kan helt bevidst mindske handlerummet for dine kompetencer til det mindst mulige ved at involvere dig mindst muligt og samtidig holde fokus på resultatet uden hensyn til, hvordan processen har gået for sig. Et administrator-ledelsesrum er regelorienteret, har fokus på resultater og har til formål at være kontrollerende.

Pages

Subscribe to localhost RSS