HvorforTransparente Job?

Dialogen mellem dig og din virksomhed er afgørende for at forme jobbet i gensidig respekt

Udvikling Karriere status

Udvikling af karrieren er ikke en entydig størrelse. Som du kan se af testen Mine ønsker om karrieretype, så præsenteres her fire grundlæggende typer af karriere. der har hver deres mønster for udvikling.

Derfor giver testen karriere-status i sig selv et indtryk af, hvor meget du ønsker dig et nyt job og i hvor høj grad du synes dit nuværende job er ok.

Testen giver dermed et indtryk af, hvor presserende det er for dig at tage fat på at gøre noget ved karrieren, når du samtidig ser hvor tilfreds du er med det karriereforløb du har haft indtil nu.

Tolkning Karriere status

Opfattelsen af hvad det vil sige, at have en karriere er meget varierende.

Testen er inspireret af en undersøgelse blandt 1500 administrative ledere.

Udgangspunktet i undersøgelsen er hvilke faktorer, der gør sig gældende, når man føler at stå stille i sin karriere.

For at give en karriere-status har vi valgt at fokusere på, hvordan disse faktorer giver sig udslag i om du er tilfreds med dit nuværende job, eller om du ønsker dig et nyt.

Udvikling Balance

Når du overvejer om du ønsker at justere på balancen mellem den ene og den anden form, kan vi give en kort beskrivelse af de faktorer, du kan tage udgangspunkt i:

Relationer: Ønsker du at adskille jobrelationer fra de sociale relationer, eller har du det godt med, at grænsen mellem job- og privatlivsrelationer bliver uklare?

Mentalt pres: Ønsker du adskillelsen, for at blive mindre stresset eller er det ok for dig at jobbet udgør en stor del af dit liv som helhed?

Tolkning Balance

I en undersøgelse fra 2019 med 4.800 deltagere viser det sig, at de mennesker, der oplever at have en god balance mellem arbejde og privatliv også har fleksibilitet i jobbet og høj jobtilfredshed.

Den gode balance mellem job og privatliv vil med stor sandsynlighed variere gennem livet. Det vil være afhængigt af hvilken type familieliv man har og hvordan det udfolder sig.

Fx er der i Danmark 37 versioner af børnefamilier (livsstil.tv2.dk) – det giver mange forskellige balancepunkter mellem arbejde og privatliv.

Udvikling sociale aspekter

Det er vigtigt at du sammenholder resultaterne af denne test og testen af de faktuelle spekter ved jobbet med hinanden.

På den måde vil du kunne få øje på, om det er de faktisk forhold ved jobbet, der trænger til et eftersyn, eller om du bør se nærmere på dine relationer og graden af din indflydelse på jobbet.

Den yderste søjle til højre opsummerer dit samlede pointtal for de fire faktorer, så du får et indtryk af din tilfredshed. Højeste score i testen er 90 point.

Balancepunktet for om du bør gøre noget alvorligt for at øge din jobtilfredshed ligger omkring 45.

Tolkning af sociale aspekter

For at få et indtryk af de sociale aspekter ved jobbet har vi valgt at måle på de tre faktorer, der bedømmes som de vigtigste ved spørgeskemaundersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred, der er baseret på data om 10.000 danske lønmodtagere.

  • Social støtte fra lederen
  • Indflydelse på jobbet
  • Social støtte fra kolleger

Undersøgelsens konklusion er tydelig. Det er kulturen på arbejdspladsen, der har størst indflydelse på medarbejdernes jobtilfredshed.

Udvikling af Tilfredshed

Det er vigtigt at du sammenholder resultaterne af denne test og testen af sociale aspekter ved jobbet med hinanden.

På den måde vil du kunne få øje på, om det er de faktisk forhold ved jobbet, der trænger til et eftersyn, eller om du bør se nærmere på dine relationer og graden af din indflydelse på jobbet.

Den yderste søjle til højre opsummerer dit samlede pointtal for de fire faktorer, så du får et indtryk af din tilfredshed. Højeste score i testen er 80 points.

Tolkning af tilfredshed

Denne test fokuserer udelukkende på faktuelle aspekter ved jobbet som fx arbejdstid, arbejdssted, tilgængelighed og hvilken indvirkning jobbet har på privatlivet.

Derfor vil vi anbefale, at du supplerer med testen om de sociale aspekter ved jobbet, som fx forholdet til kolleger og ledere.

Resultaterne af de to test bør holdes sammen for at give et realistisk indtryk af din tilfredshed med jobbet.

Denne test er inspireret af DM´s arbejdsmiljøundersøgelse fra 2019 og fokuserer fleksibilitet i forhold til hvornår og hvor du arbejder.

Få mere info...

Konceptet består af fire dele

  1. Denne app
  2. www.lederkompetencer.net
  3. Bogen Karriere og kompetencer
  4. Mulighed for uvildig vejledning

Pages

Subscribe to localhost RSS