Administrative kompetencer

Med gode administrative kompetencer har du fokus på, at regler og arbejdsgange overholdes og dokumenteres. Din involvering i processerne er begrænset og du holder fokus på resultatet

Administrative kompetencer er regelorienteret, har fokus på resultater og har til formål at være kontrollerende.

Udvikling af karrieretype

Du bør træffe et valg om hvilken karrieretype du vil lægge vægten på.Du kan reflektere over, om dine resultater af selvtesten passer overens med din umiddelbare vurdering af organisationens og afdelingens kultur for vurdering og belønning.

Hvis du oplever store forskelle, skyldes det måske forhold i det daglige, som du allerede er bevidst om at skulle arbejde videre med.

Fx kan der være forhold i forbindelse med et eller flere parametre fra testen om parathed til udvikling, som du bør arbejde videre med.

Tolkning af karrieretype

Du vil sjældent fa et entydigt resultat. Ofte er dine valg sammensatte og du må vælge hvor du lægger vægten

I dit arbejdsliv er kulturen i den organisation, hvor du er beskæftiget, præget af den strategi og struktur, der udgør rammerne, men ofte dannes der subkulturer, der knytter sig til fx en produktionsafdeling eller en udviklingsafdeling.

Periodisk

Karrierevalgene træffes her med kortere mellemrum og involverer både branche, organisation og jobtype. Måske er der ikke tale om et valg, men det kan være, at tiden, stedet og tilfældighederne har grebet dig og skabt dit afsæt ubevidst. Styrken i det periodiske ligger i at opbygge en bred variation af erfaringer fra forskellige former for beskæftigelse. Valgene er ofte præget af at kunne opnå frihed i jobbet og kunne skabe nye kreative udfordringer. Tidsrammen for jobskifte varierer ofte mellem 2-4 år.

Spiral

Karrierevalgene udvikler sig gennem beskæftigelse i en række forskellige typer job, hvor hvert nyt valg bygger ovenpå erfaringerne og interesserne fra de forrige beskæftigelser. Formålet er at udvikle nye færdigheder og skaffe sig ny viden. Beskæftigelse i det enkelte job vil ofte være 5-10 år inden behovet for nye udfordringer melder sig.

Lineær

Her er fokus på den traditionelle karriere med en stigende indflydelse og magt og ikke mindst glæden ved at kunne skabe resultater gennem sine beslutninger. Her er tale om at kravle op ad karrierestigen ved at opnå stadige forfremmelser. Der er almindeligvis ikke tale om at skifte mellem forskellige brancher, men beskæftigelse i den enkelte virksomhed kan variere tidsmæssigt, hvis der tilbydes et bedre job hos konkurrenten.

Ekspert

Valget af karriere tages ofte med sigte på en livslang beskæftigelse. Valget træffes ofte ud fra en stærk forpligtelse i forhold til en bestemt form for beskæftigelse. Avancement opad i organisationen tæller ikke som succeskriterium. Her er det snarere at kunne mestre udvalgte færdigheder, viden eller arbejdsområder, der har betydning. Dét hele tiden at kunne fordybe sig i yderligere detaljer for at blive endnu bedre.

Udvikling af din parathed

Der er ikke nogen facitliste, eller noget bestemt måltal, der er bedre end et andet.

Formålet er, at du kan skabe dig et overblik og reflektere over, hvorvidt dit udgangspunkt et tilstrækkeligt motiverende, eller om du har behov for at justere på nogle af parametrene, inden du tager opgaven som leder eller inbetweener på dig.

Læs mere i bogen
Karriere og kompetencer

Tolkning af din parathed til udvikling

Kriterierne motivation og kommunikation anses for at være generelle i den forstand, at der bør være en rimelig grad af opfyldelse, for at vi overhovedet kan tale om din parathed til at ville udvikle dine lederkompetencer og din karriere.

Begrebet parathed kan oversættes til i hvor høj grad du ”står på spring” for at komme i gang med at udvikle din karriere og kompetencer. Netop derfor er motivation en grundlæggende del af paratheden.

Opnå hjælp og støtte

At kunne hente hjælp til udvikling af lederkompetencer både internt og eksternt, og få støtte til at afprøve lederkompetencerne undervejs

Pages

Subscribe to localhost RSS