Virksomhedens ønsker

Min vision

Ledelsesrum

Tolkning


Tolkning

Skab klarhed om dit lederjob
Dine svar giver et fingerpeg om,

  • hvilke ledelsesrum du foretrækker, og
  • hvilke ledelsesrum du ser i virksomheden.

Et ledelsesrum er et opgavefelt hvor du som leder kan træffe beslutninger.

OBS! Det er DIN vurdering

OBS! Den subjektive faktor

Ved udfyldelse af "Trin 2: Mine ønsker om kompetencer" vurderer du dels dine egne ønsker om lederkompetencer, dels giver du din vurdering af virksomhedens ønsker om kompetencer. Dine svar er udelukkende baseret på DINE tanker, vurderinger og ønsker.

Det er vigtigt at understrege to forhold:

Bagom konceptet

Bagom spørgsmålene

Visionen om mit lederjob

Svarmulighederne om ”Min vision” er opdelt i 8 generelle lederkompetencer (M1-M8), der har reference til bogen ”Ledelse i praksis, 5. udgave, Trojka, 2021”

Vision versusubehov

Skab udvikling

Skab udvikling i dit lederjob
Din plan for handlemuligheder
Hvis du har læst den korte artikel om tolkning, så er du nu parat til at få den korte version af, hvordan du kan arbejde med spændet mellem visionen om dit lederjob og din vurdering af virksomhedens behov for lederkompetencer..

Vi vil anbefale at tage udgangspunkt i denne model:

Lederkompetencer i praksis

Skab udvikling i dit lederjob

Hvordan vil du gerne se dig selv som leder?
versus
Hvordan er din vurdering af virksomhedens ønsker til dit lederjob?

Det er i spillerummet mellem dine ønsker og virksomhedens krav til dit lederjob, at du kan skabe klarhed om dine egne lederkompetencer i praksis.

>Måske skal du udvikle dine kompetencer?

Pages

Subscribe to localhost RSS