Input og samarbejde

Parathed til at samarbejde med kolleger og ledere om udvikling af mine lederkompetencer, og få input fra andre om udvikling af lederkompetencer

Nye muligheder

Udvikling af lederkompetencer vil give nye muligheder i udførelsen af det nuværende job, og for at opnå eller skabe nye job

Kommunikation

Parathed til at fortælle sine omgivelser åbent om sine planer for kompetenceudvikling

Motivation

Parathed til at foretage forandringer i hverdagen – og om nødvendigt et jobskifte, for at opnå en større glæde ved jobbet gennem udvikling af egne lederkompetencer

Følelse af frihed

Parathed til at frigøre sig fra nuværende opgaver og tage nye udfordringer, samt følelsen af at være tilpas fri af de sociale bånd til at kunne lægge vægt på udvikling af egne lederkompetencer

Forberedthed

Udformning af en plan for udvikling af egne lederkompetencer med muligheder og risici

Tidsramme

Vigtigheden af at forme en plan for egen udvikling, så det er muligt at prioritere og lægge en tidsplan

Spillerum

Mulighederne for at præge egen udvikling og kunne forme egne opgaver

Ledelsesrum2

Tolkning af resultater

Pages

Subscribe to localhost RSS