Ledelsesrum og kompetencer

Virksomhedens ønsker

Min vision

Ledelsesrum

Tolkning af kompetenceønsker


Tolkning

Dine svar giver et fingerpeg om,

  • hvilke kompetencer du ønsker, og
  • hvilke kompetencer du ser behov for at udvikle i jobbet.

Dine vurderinger af ønsker og dine vurderinger af behovet for kompetenceudvikling er udtrykt i et samlet pointtal.

Hvert af de fire tal skaber et oplæg til en åben dialog om, dels din egen udvikling, dels udvikling af jobbet som sådan

Hver af de fire kompetencer kan kort karakteriseres således

OBS! Det er DIN vurdering

OBS! Den subjektive faktor

Ved udfyldelse af "Trin 2: Mine ønsker om kompetencer" vurderer du dels dine egne ønsker om lederkompetencer, dels giver du din vurdering af virksomhedens ønsker om kompetencer. Dine svar er udelukkende baseret på DINE tanker, vurderinger og ønsker.

Det er vigtigt at understrege to forhold:

Bagom konceptet

Bagom spørgsmålene

Visionen om mit lederjob

Svarmulighederne om ”Min vision” er opdelt i 8 generelle lederkompetencer (M1-M8), der har reference til bogen ”Ledelse i praksis, 5. udgave, Trojka, 2021”

Vision versusubehov

Skab udvikling

Skab udvikling i dit lederjob
Din plan for handlemuligheder
Hvis du har læst den korte artikel om tolkning, så er du nu parat til at få den korte version af, hvordan du kan arbejde med spændet mellem visionen om dit lederjob og din vurdering af virksomhedens behov for lederkompetencer..

Vi vil anbefale at tage udgangspunkt i denne model:

Pages

Subscribe to localhost RSS