Tolkning af tilfredshed

Denne test fokuserer udelukkende på faktuelle aspekter ved jobbet som fx arbejdstid, arbejdssted, tilgængelighed og hvilken indvirkning jobbet har på privatlivet.

Derfor vil vi anbefale, at du supplerer med testen om de sociale aspekter ved jobbet, som fx forholdet til kolleger og ledere.

Resultaterne af de to test bør holdes sammen for at give et realistisk indtryk af din tilfredshed med jobbet.

Denne test er inspireret af DM´s arbejdsmiljøundersøgelse fra 2019 og fokuserer fleksibilitet i forhold til hvornår og hvor du arbejder.

Mangel på fleksibilitet kan have stor betydning for dine muligheder for at få familielivet til at hænge sammen med karrieren.

Højeste score i testen er 80 point. Den yderste søjle til højre opsummerer dit samlede pointtal for de fire faktorer, så du får et indtryk af din tilfredshed.

Vi må antage at pointtal fra 40 og opefter tyder på stigende grad af tilfredshed, mens pointtal under 40 må tolkes som en lav jobtilfredshed.