Udvikling af Tilfredshed

Det er vigtigt at du sammenholder resultaterne af denne test og testen af sociale aspekter ved jobbet med hinanden.

På den måde vil du kunne få øje på, om det er de faktisk forhold ved jobbet, der trænger til et eftersyn, eller om du bør se nærmere på dine relationer og graden af din indflydelse på jobbet.

Den yderste søjle til højre opsummerer dit samlede pointtal for de fire faktorer, så du får et indtryk af din tilfredshed. Højeste score i testen er 80 points.

Der er ikke nogen facitliste, men balancepunktet for, om du bør gøre noget alvorligt for at øge din jobtilfredshed ligger omkring 40.