Tolkning af sociale aspekter

For at få et indtryk af de sociale aspekter ved jobbet har vi valgt at måle på de tre faktorer, der bedømmes som de vigtigste ved spørgeskemaundersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred, der er baseret på data om 10.000 danske lønmodtagere.

  • Social støtte fra lederen
  • Indflydelse på jobbet
  • Social støtte fra kolleger

Undersøgelsens konklusion er tydelig. Det er kulturen på arbejdspladsen, der har størst indflydelse på medarbejdernes jobtilfredshed.

Hvis din chef og dine kolleger lytter til dine problemer og hjælper med at løse dem, bliver du ganske enkelt gladere for at gå på arbejde.

Den yderste kolonne til højre opsummerer dit samlede pointtal. Den højeste sum er 90.

Vi må antage at pointtal fra 45 og opefter tyder på stigende grad af en god jobkultur, mens pointtal under 45 må tolkes som en jobkultur, der i det lange løb vil være opslidende.