Tolkning Balance

I en undersøgelse fra 2019 med 4.800 deltagere viser det sig, at de mennesker, der oplever at have en god balance mellem arbejde og privatliv også har fleksibilitet i jobbet og høj jobtilfredshed.

Den gode balance mellem job og privatliv vil med stor sandsynlighed variere gennem livet. Det vil være afhængigt af hvilken type familieliv man har og hvordan det udfolder sig.

Fx er der i Danmark 37 versioner af børnefamilier (livsstil.tv2.dk) – det giver mange forskellige balancepunkter mellem arbejde og privatliv.

Helt basalt skelner man mellem to former for balance, den ene kaldes separator og lægger vægt på adskillelse mellem job og privatliv (8-8-8-model).

Den anden form kaldes integrator. Her fletter arbejdsliv og privatliv sig ind i hinanden og åbner mulighed for at opnå forskellige former for fleksibilitet.

Der måles i denne test kun på to faktorer: Adskille job og privatliv og Integrere job og privatliv

Det er vigtigt at understrege at man ikke kun foretrækker den ene eller den anden slags balance.

Alle vil have en form for kombination af de to former, der åbner for releksioner over om denne kombination er den rette, eller om der bør justeres.