Udvikling Balance

Når du overvejer om du ønsker at justere på balancen mellem den ene og den anden form, kan vi give en kort beskrivelse af de faktorer, du kan tage udgangspunkt i:

Relationer: Ønsker du at adskille jobrelationer fra de sociale relationer, eller har du det godt med, at grænsen mellem job- og privatlivsrelationer bliver uklare?

Mentalt pres: Ønsker du adskillelsen, for at blive mindre stresset eller er det ok for dig at jobbet udgør en stor del af dit liv som helhed?

To roller: Ønsker du at have to adskilte roller, der kan risikere at komme i konflikt, eller tænker du, at de to roller kan berige hinanden?

Grænselandet mellem job og privatliv er uklart og der findes mange former for fleksible rammer, du kan vælge at opbygge.

De centrale spørgsmål i dine overvejelser er fx:

  • Hvor vigtigt er identiteten i arbejds- og familierollen?
  • Hvordan oplever du at have kontrol over grænserne?
  • Hvilken adfærd kan du anvende for at regulere sammenfletningen af roller?