Tolkning Karriere status

Opfattelsen af hvad det vil sige, at have en karriere er meget varierende.

Testen er inspireret af en undersøgelse blandt 1500 administrative ledere.

Udgangspunktet i undersøgelsen er hvilke faktorer, der gør sig gældende, når man føler at stå stille i sin karriere.

For at give en karriere-status har vi valgt at fokusere på, hvordan disse faktorer giver sig udslag i om du er tilfreds med dit nuværende job, eller om du ønsker dig et nyt.

Den tredje faktor er hvor tilfreds du er med din karriere. Her går skalaen fra 0-25, så udfaldet siger i sig selv ikke så meget.

Karrieretilfredsheden bør på den ene side sammenholdes med de to øvrige faktorer for at give et indtryk.

På den anden side kan du godt synes at det nuværende job er ok, uden at du af den grund er tilfreds med din karriere.